هافبك استقلال معتقد است تنها هدف استقلال كسب سه امتیاز میدان كرمان است.

فرزاد آشوبی، هافبك تیم فوتبال استقلال در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال گفت: تیم مس‌كرمان امسال تغییرات زیادی داشته است كه البته این تغییرات جنبه مثبت داشته و نتایج چند هفته اخیر این تیم هم گواه این مدعاست.

وی ادامه داد: تجربه بازی در این تیم را دارم و از شرایط و نفرات این تیم شناخت كافی دارم. خاطرات خوبی از این تیم و هواداران پرشور كرمان دارم مطمئن هستم مثل همیشه بازی در كرمان بدون حاشیه خواهد بود.

آشوبی در انتها گفت: به هر حال برای ما فرقی نمی‌كند با چه تیمی و در كجا بازی داریم، هدف ما در تمام مسابقات فقط كسب پیروزی و گرفتن سه امتیاز است و در كرمان هم  فقط دنبال این مهم هستیم.